Green City Nederland

Samen met de top van de Nederlands recycling- en groenindustrie in Gelderland en Overijssel gaan we 36000 m2 groene daken realiseren op huurwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Dit project is een initiatief van Green City Nederland, Clear Polymers, Takkenkamp Groep. En gaat samen met o.a. de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en Witteveen+Bos, een serieus begin maken met behalen van de klimaatdoelen van Nederland.  

Green City Nederland gaat ons land stad voor stad groener en gezonder maken. 

GreenCityNederland.nl
RACE for a greener world

RACE for a greener world

Bekijk project
Dakenstroom Waalwijk

Dakenstroom Waalwijk

Bekijk project
Flora, maar ook fauna...

Flora, maar ook fauna...

Bekijk project
Ons doel?

675.000.000 m2 daken te vergroenen. Hierdoor creëren we 177.030 nieuwe banen in Nederland

RACE Green City systems

RACE Green City systems

Door het vergroenen te combineren met het lokaal recyclen van reststromen uit de regio zoals autobanden, autoruiten en plastics uit de landbouw ontwikkelen we systemen met de hoogste score op de CO2-prestatieladder. 

De CO2-prestatieladder is hét instrument van Nederland waarmee bedrijven, organisaties en overheden onder meer hun footprint in kaart brengen en berekenen met welke oplossingen de meeste CO2-reductie behaald kan worden.

RACE Green City fund

Dit groenfonds van RACE foundation is een uniek Nederlands platform opgericht in 2020 om mee te investeren in vergroeningsprojecten. Met deze investeringen financieren en stimuleren we innovatieve vergroeningsprojecten waarbij bewezen technologieën, producten en diensten worden ingezet die de wereld met minder energie laten draaien, minder grondstoffen gebruiken, en producten en materialen aan het einde van hun levensduur hergebruiken. Door het vergroenen zorgen we voor de absorptie van emissies, de verbetering van de waterafvoer en verkoeling van onze directe leefomgeving.

RACE Green City fund
Circulaire economie

Circulaire economie

Met het opzetten van kleinschalige lokale inzameling, recycling en verwerking van de reststromen in hoogwaardige duurzame producten creëren we 177.030 groene banen in Nederland. Samen met bedrijven en opleidingscentra ontwikkelen we programma's om mensen op te leiden en/of om te scholen voor deze toekomstige vacatures in de circulaire economie.