Missie, visie en strategie

Missie:

Stichting RACE is opgericht in januari 2020 met als doel de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en van de industrie zo snel mogelijk te neutraliseren, met name door vergroening en koeling van onze directe leefomgeving.

Visie:

Onze eerste stap is CO2-reductie en compensatie van automobielen en het realiseren van groene projecten door upcycling van automaterialen. We streven naar 600.000 m2 extra groendak, groene gevel, groene geluidsscherm of waterbuffering in en onder verhardingen per jaar in 2023 met CE green city systemen.

Strategie:

door zowel lokale recycling als lokale productie van hoogwaardige gecertificeerde producten uit reststromen en door groenprojecten in onze directe omgeving worden emissies als Co2, NOx en fijnstof PM10 en PM 2,5 geabsorbeerd, voorkomen of gecompenseerd.

 

 

 

 

Arvid Prigge

Arvid Prigge

"Door slim verbinden kan de energietransitie enorm versneld worden"
Erick Rutten

Erick Rutten

"Groendenken is langetermijndenken."
Johan Godschalk

Johan Godschalk

"Groene steden leggen C02 vast en absorberen fijnstof direct bij de bron"
Ons doel?

675.000.000 m2 daken te vergroenen. Hierdoor creëren we 177.030 nieuwe banen in Nederland