FINANCIEEL RENDEMENT OP LANGE TERMIJN

De RACE foundation is een uniek Nederlands platform opgericht in 2020 om te stimuleren en te investeren of mee te investeren in vergroeningsprojecten. Het model is ook internationaal inzetbaar. Onze investeringen financieren innovatieve vergroeningsprojecten waarbij bewezen technologieën, producten en diensten worden ingezet die de wereld stapsgewijs:

- met minder energie laten draaien, minder grondstoffen gebruiken, producten en materialen aan het einde van hun levensduur hergebruiken,

- emissies absorberen en verminderen en waterafvoer en overstromingen verminderen en bijdragen aan een circulaire economie.

Producten, productlijnen en materialen die gevalideerd en optimaal bijdragen krijgen het goedkeuringslabel van RACE Green City Systems. We streven naar superieure milieuvoordelen met financieel rendement op de lange termijn en kostenverlaging voor particulier en publiek.

Zo biedt RACE Green City Systems publieke en private entiteiten een platform om CO2-neutraal te worden en NOx, SO en PM te verlagen tot gezonde normen. 

Op basis van berekende, geverifieerde en gevalideerde emissiereducties zullen investeringsentiteiten RACE Green City Certificates ontvangen om hun CO2-voetafdruk en indien van toepassing belastingen te compenseren.

FINANCIEEL RENDEMENT OP LANGE TERMIJN