WIJ HANTEREN DE VOLGENDE CERTIFICERINGSSYSTEMEN EN MONITORING-INSTRUMENTEN:

1. Ons uitgangspunt voor CO2-hantering is “De CO2-Prestatieladder”`
- De CO2-prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland, waarmee organisaties en overheden onder meer hun CO2-footprint in kaart kunnen brengen en inzicht kunnen krijgen in waar de organisatie de meeste CO2-reductie kan behalen. Wordt als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument gebruikt.

2. Voor het vergrendelen van integriteit en betrouwbaarheid, waaronder herkomst, tracing en tracking, van het gehele herverwerkingsproces van feedstock naar gerecyclede output, gereed voor hergebruik: CERUB
- CERUB staat voor Certified Recycled Rubber, een internationaal gecertificeerd managementsysteem, inclusief product-labelling voor de herkomst en herverwerking van hoogwaardig, gerecycled SBR-rubber van autobanden, afgestemd op industriële herverwerkingsbedrijven, die gespecialiseerd zijn in de verwerking van gebruikte autobanden. Het CERUB-systeem en labelling is gebaseerd op het Nederlandse basissysteem van de End-of-Life-Tyre management company RecyBEM/Band en Milieu i.s.m. Scandinavische collega-organisaties.

WIJ HANTEREN DE VOLGENDE CERTIFICERINGSSYSTEMEN EN MONITORING-INSTRUMENTEN:

3. Voor de herverwerking en hergebruik van kunststoffen is nog geen speciek gecertificeerd (milieu)management-systeem beschikbaar. Dit is momenteel in ontwikkeling. Als alternatief zijn andere gecertificeerde systemen beschikbaar, zoals de internationaal hooggewaarde  ECOVADIS-CSR performance rate-standaard (Corporate Social Responsibility, incl. Supplier Sustainability ratings;  Op basis van een ESG-assessment (Environmental, Social and Governance ratings) door MJ HUDSON Spring; Incl. Assessment van ISO 5001 Enewrgy menagement en NEN ISO 26000 voor MVO Zelfontwikkeling.


4. Voor toepassing en verwerking in projecten van toepassing, aanleg en bouw, etc. geldt hetzelfde, afhankelijk van de verschillende toepassings- en verwerkingstrajecten in infrastructuur, waterbeheer, groenvoorziening en vergroening, en andere leef-, werk- en woonomgevingen.
, Well certificate, Breeam, etc. Natuur inclusief bouwen

5. ECOTEST, decision support tool: Voor het berekenen van de toegevoegde milieuwaarde, CO2-besparing, plus  besparing van (fossiele) grondstoffen, energie, en optioneel kostenmatige of ecologische voordelen (in vergelijking met alternatieven op basis van nieuwe, “virgin”grondstoffen/materialen, wordt gewerkt met de ECOTEST-methodiek, eveneens ontwikkeld op initiatief van onze RACE-partner, RecyBEM/Band en Milieu, samen met de collega-productorganisaties ARN (autowrakken) en STIBAT (batterijen en accu’s).

ECOTEST brengt de vier bovengenoemde besparingen als benchmarking met alternatieve inzet van grondstoffen/materialen in kaart op basis van beschikbare, gevalideerde LCA-studies  (volgens ISO 14040 met SimaPro9.0 software), waar nodig aangevuld  met eigen observaties/analyses, in geval niet beschikbaar.

 

 

Ons doel?

675.000.000 m2 daken te vergroenen. Hierdoor creëren we 177.030 nieuwe banen in Nederland