WIJ HANTEREN DE VOLGENDE CERTIFICERINGSSYSTEMEN EN MONITORING-INSTRUMENTEN:

CO2-Prestatieladder
De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland, waarmee organisaties en overheden onder meer hun CO2-footprint in kaart brengen en inzicht krijgen in waar de organisatie de meeste CO2-reductie kan behalen. Verder wordt het als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument gebruikt.

Ecotest
Voor het berekenen van de toegevoegde milieuwaarde, CO2-besparing, de besparing van grondstoffen, energie, en de ecologische voordelen wordt gewerkt met de Ecotest-methodiek. Deze brengt de besparingen als benchmarking met alternatieve inzet van grondstoffen/materialen in kaart op basis van beschikbare, gevalideerde LCA-studies waar nodig aangevuld met eigen onderzoek, in geval deze niet beschikbaar zijn.

EcoVadis CSR
Voor de herverwerking en hergebruik van kunststoffen gebruiken we gecertificeerde systemen beschikbaar, zoals de internationaal hoog gewaarde EcoVadis CSR-ratingmethodologie.

WIJ HANTEREN DE VOLGENDE CERTIFICERINGSSYSTEMEN EN MONITORING-INSTRUMENTEN:
Ons doel?

675.000.000 m2 daken te vergroenen. Hierdoor creëren we 177.030 nieuwe banen in Nederland