Project

Flora en fauna

Wij gaan bij verduurzaming van woningen altijd voor vergroening en energietraditie in combinatie met biodiversiteit. Ook Flora en fauna houden in ere. Leuke waarnemingen bij voorzieningen geplaatst in het kader van het Soort Management Plan (SMP) van Casade opgesteld door Arcadis Netherlands. Met het hellend circulaire RACE green city systeem met vogelnesten geïntegreerd. 

De door ons ontworpen en geleverde voorzieningen aan Weijkershout voor Dakenstroom worden druk bezocht iedereen wil natuurlijk graag een goed geïsoleerde woning met zo min mogelijk energieverlies. Maar de kieren en gaten in een woning, zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen juist heerlijke verblijfsplekken. Om ons hier een voorsprong in te geven, met oog op toekomstige projecten, zijn we een uniek project gestart. 

Wil jij ook ontdekken hoe jij de biodiversiteit kunt laten toenemen?