Project

Dakenstroom Waalwijk

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. De komende jaren bereidt woningcorporatie Casade honderden daken voor op CO2-neutraal wonen in Dongen, Kaatsheuvel en Waalwijk. Ze ontwikkelden een ambitieus duurzaamheidsbeleid om deze verandering volgens logische stappen aan te pakken. Een onderdeel daarvan is het programma Dakenstroom. Daarin maken ze schuine daken klaar voor de toekomst. Die daken werken actief mee aan een gezond klimaat. Dit doen ze door maximaal te isoleren, toekomstig onderhoud te verkleinen en collectief duurzame energie op te wekken. Waar mogelijk in combinatie met groene daken. En het mooie is: voordeel voor alle huurders!

185 woningen
eerste fase

4.500
zonnepanelen

700 ton 
CO2 besparing

Slim combineren
“We zijn de Dakenstroom begonnen om ons aankomend dakonderhoud slim te combineren met het verduurzamen van de woning”, verklaart Marco Matheeuwsen, programmamanager duurzaamheid bij Casade. “We zochten daarbij de meest optimale manier om onze daken te gebruiken voor CO2-besparing en richten ons vooral op isolatie, kierdichting en energie-opwekking. Tegelijk verbeteren we voor onze huurders het wooncomfort en maken we de stijging van hun woonlasten kleiner. We benutten financiële regelingen voor collectieve energie-opwekking zo efficiënt mogelijk en beperken toekomstige onderhoudskosten. Net als veel corporaties hebben onze woningen veel gelijkvormige daken. Daarom kunnen we volgens één werkwijze in programmavorm efficiënt en doelmatig woningblok na woningblok daken vervangen.”

Grote verandering
Het nieuwe dak krijgt een totaal nieuw uiterlijk. De grote overstek geeft de woning een frisse en moderne uitstraling. Onder deze dakrand past later tegen de gevel eenvoudig nog een isolatiepakket. In het dak zijn ook voorzieningen opgenomen voor de gierzwaluw en huismus. Door de betere isolatie en kierdichting én de voordelen van collectieve opwekking van zonne-energie, besparen de bewoners op hun woonlasten. Afhankelijk van de ligging van de woning wordt het dak aan beide kanten of aan één kant vol gelegd met zonnepanelen. Voor de kant die geen zonnepanelen krijgt, kiest Casade voor een strakke afwerking. Ook de mogelijkheden voor een ‘groen’ dak onderzoekt Casade. Een groen dak voert water langzaam af. Dit helpt om lichamelijke klachten bij mensen of dieren, veroorzaakt door extreme hitte, te voorkomen. Vooral op plekken met veel steen.

Winnaar Award Natuurinclusief bouwen

Wil je ook een frisse groene uitstraling en besparen op de kosten?