Project

Green City Apeldoorn

660 sociale huurwoningen isoleren en vergroenen in Apeldoorn.

Green City Apeldoorn is een initiatief van Green City Nederland, Clear Polymers, Takkenkamp Groep. En gaat samen met o.a. de gemeente Apeldoorn, Cleantech Regio en Witteveen+Bos, een serieus begin maken met behalen van de klimaatdoelen van Nederland.  

Green City Nederland gaat ons land stad voor stad groener en gezonder maken. 

 

Grootste klimaatproject van Nederland

Onder de noemer 'Green City Apeldoorn' worden samen met vier woningbouw-verengingen De Goede Woning, de Woonmensen, Ons Huis en Veluwonen 660 sociale huurwoningen van isolatie  en een groen dak voorzien.

Dit wordt het eerste project dat grootschalig aan de slag gaat met het behalen van  de klimaatdoelen van Nederland. Door de klimaatadaptatie op deze schaal aan te pakken kan het sneller, beter en goedkoper.

Vandaag kiezen voor een groene stad betekent een directe verbetering van de leefomgeving en zorgt voor een krachtige impuls aan de circulaire economie in de eigen regio met nieuwe groene banen.

Green City Apeldoorn is het eerste project van Green City Nederland waarin social huurwoningen op de meest duurzame wijze geïsoleerd en vergroend worden. Door te werken met gerecyclede en circulaire materialen uit bestaande afvalstromen draagt dit project bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie.

Green City Apeldoorn is een initiatief van Green City Nederland, Takkenkamp en Polymergroep en wordt mede gefinancierd door Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Grootste klimaatproject van Nederland

Drie keer groener

Het vergroenen gebeurt door het isoleren van de woningen met behulp van een nieuw ontwikkelde spouwmuurisolatie die twee keer hogere isolatiewaarde oplevert ten opzicht van  traditionele isolatiematerialen. Daarnaast krijgen alle woningen een groendak waarbij gebruik gemaakt wordt van restmaterialen uit de landbouw en industrie zodat afvalstromen duurzaam toegepast kunnen worden. Een groendak zorgt niet alleen voor het vasthouden van warmte in de winter, maar ook voor verkoeling tijdens de steeds heter wordende  zomers, zowel in als rondom de woning.Groene daken zorgen daarnaast ook voor het zuiveren van de lucht door de opname van CO2 en het filteren van fijnstof en stikstof. 

CO2 certificaten
Van het hele proces wordt nauwkeurige berekening gemaakt van de besparing van CO2-uitstoot die verkregen wordt door het isoleren, het vergroenen en het recyclen van restafval. Elke woning krijgt een eigen CO2-certificaat welke door bedrijven en organisaties aangeschaft kunnen worden om de eigen uitstoot te compenseren en een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving in de eigen stad of regio. De CO2 certificaten van Green City Nederland worden onafhankelijk getoetst en gedurende de hele levenscyclus van 50 tot 100  jaar getoetst op de CO2-opname, de hoeveelheid gefilterde fijnstof en stikstof en de bouwtechnische staat van de gebruikte materialen. 

Groene economie
Met de ontwikkeling van deze nieuwe duurzame technologie en het op grote schaal vergroenen van onze leefomgeving worden nieuwe banen gecreëerd die een belangrijke impuls leveren aan een circulaire economie. Door het verwerken van restafval en het installeren en onderhouden van groendaken in de eigen stad ontstaat er een groene economie met banen voor praktische geschoolde werknemers in de eigen regio. 

Green City Nederland gaat ons land stad voor stad groener en gezonder maken. Doet jouw stad ook mee?